bonte mantel

Tja, wat gebeurt er nu eigenlijk? De schelp gaat langzaam open en klapt bij onraad snel weer dicht… en weer langzaam open.

Ik vermaak me prima met deze bonte mantel, terwijl hij rustig het voedsel uit het water filtert. Het is leuk om te merken dat ik geen bedreiging vorm en dat de schelp weer open gaat.

Dat geeft me de tijd om op mijn gemak een kijkje te nemen in zijn huis. Het lijkt of de vele piepkleine oogjes op de buitenste mantelrand me aankijken, maar zij kunnen alleen licht van donker onderscheiden. 

Er omheen zie ik de tentakels, die de trillingen in het water waarnemen en met deze informatie een beeld van de omgeving vormen. Sierlijk dansen ze naar buiten voor de opening. Het zijn deze tentakels die het openen en dichtgaan van de schelp aansturen.

Elke keer weer verbaas ik me over het vernuft en de intelligentie van dieren die ogenschijnlijk zover van ons afstaan en op geheel eigen wijze hun plekje in de wereld innemen.