coaching

Ik werk heel intuïtief. Samen dalen we af en onderzoeken waar je behoeftes liggen. En als we die weten, gaan we op zoek naar antwoorden. Er is niemand die jou beter kent dan jijzelf, dus de antwoorden zitten ook in jezelf. Hoe kun je die ontsluiten? Je gaat dingen uitproberen. Zaken zullen helderder voor je worden. Je krijgt een dieper inzicht in wie je bent en wat je nodig hebt op dit moment.

energiebehandeling

In elk gesprek kan ik je ook een energiebehandeling geven. Hiermee worden blokkades in je systeem, in je lichaam-geest combinatie, steeds iets verder opgeheven, waardoor je meer uit je kracht kunt gaan putten.

hoofd en hart

We moeten leren dat ons hoofd dienstbaar is aan ons hart. Ons analytische brein is super belangrijk om ons leven in juiste banen te leiden, maar ons hart is onze bron van geluk. Ik help je om je hart verder open te stellen zodat je meer toegang krijgen tot je diepere gevoelens en je intuïtie, je helder weten. 

groei

Sta jezelf toe om te veranderen en om jezelf groter te zien dan wie je nu bent. We beperken onszelf vaak. Dus sta jezelf toe om groots te dromen. Als we de teugels van ons krampachtig denken wat meer loslaten en ons laten leiden door onze diepere wijsheid worden we gelukkiger. En dan ontmoet je ook ‘toevallig’ de juiste mensen en de kansen die je nodig hebt voor je groei.

vorm

Voor elk gesprek trekken we anderhalf uur uit. Ik vraag je om na elk gesprek een reflectieverslag te schrijven en me dat toe te sturen. Aan de hand van je verslag bereid ik me voor op ons volgende gesprek. 

Ook raad ik aan om een LIFO profielbeschrijving deel te laten uitmaken van de coaching. Zo’n beschrijving geeft een goed beeld hoe je jezelf ziet functioneren in je omgeving. Het is een andere manier om naar jezelf en je persoonlijke ontwikkeling te kijken.

De duur van een coachingstraject varieert. Vaak raad ik aan om het traject te starten en te eindigen met een driegesprek met je leidinggevende of een collega erbij. In zo’n startgesprek bespreken we de coachingsvraag en coachingsdoel. In de evaluatie bespreken we hoe je hiermee verder gaat. 

Het uurtarief is 100 euro exclusief reiskosten en BTW. In overleg stel ik een offerte op maat op. 

Klankborden kan een fijn vervolg zijn op een coachingstraject. De coachingsvraag blijft dan onveranderd. De frequentie van onze gesprekken gaat omlaag en we bespreken vooral casuïstiek. Dit kan je helpen om de inzichten verder eigen te maken en toe te passen.