kraamkamer in een oester

Het leuke van seizoenen is dat je dezelfde taferelen alle jaren in dezelfde periode kunt bewonderen. De zwarte grondel die zijn nest bewaakt is elke zomer weer een feest om te zien. 

Ook leer ik steeds meer over de dieren die ik zie. Zo lees ik nu dat het mannetje een vrouwtje lokt met geluiden. Hij zingt als het ware voor haar om naar zijn fraaie nest te komen kijken, in de hoop dat zij daar haar eieren legt.

Deze schelp staat mooi omhoog en geeft een goede inkijk. Vorig jaar heb ik zo’n scène ook gefilmd. Zou het nu beter gaan? Ik wil meer beelden van de vis zelf. En minder stof terwijl hij de eieren schoon wappert. Dat is mijn doel terwijl ik film. Thuis bekijk ik de oogst en ben ik redelijk tevreden. 

Nu is het zaak om niet te kritisch op mezelf te zijn, want dat bederft de pret. Het is al beter dan vorig jaar! Ik leer dus en ontwikkel mezelf. Als ik mezelf zo vriendelijk toespreek, is het fijn om te monteren en met een nieuw doel het water in te gaan. Elke duik opnieuw.