teamcoaching

Bij teamcoaching onderzoeken we wat de stromen en de blokkades zijn in de communicatie binnen jullie team. Wat gaat er goed? Waar lopen jullie individueel tegenaan? Wat kan er beter?

persoonlijk gesprek

Ik ga met ieder van jullie individueel in gesprek. Die gesprekken zijn vertrouwelijk. Dat geeft je de ruimte om je eigen verhaal te vertellen. Want ik kom van buiten, ik maak gaan deel uit van jullie team, en dat maakt het veilig. Zo kun je je hart luchten in het vertrouwen dat ik daar zorgvuldig mee omga. 

onderstroom

De informatie uit al deze gesprekken koppel ik weer naar jullie terug op een manier waarop niet meer herleidbaar is wat door wie gezegd is. Op die manier maak ik helder wat de onderstroom is. In professionele termen: ik vat alle interviews samen tot anonieme managementinformatie. En ik adviseer jullie waar je als groep aan kunt werken. Met die informatie kunnen jullie weer aan de slag.

meerwaarde

En dan ga je merken dat je elkaar naar grotere hoogtes tilt en als team spelenderwijs beter gaat presteren. Jullie worden zichtbaarder, jullie stralen als club. En dat uit zich in de resultaten die jullie bereiken.

vorm

Heb je interesse? Bel me, dan bespreken we waar je gedachten naar uit gaan en kan ik mijn ervaringen met je delen. Wellicht komen we tot een heldere opdrachtformulering, waarin ik een aantal uren per week wijd aan jouw opdracht en we een schatting maken van het benodigde aantal weken om tot het gewenste resultaat te komen. Mijn uurtarief is 100 euro exclusief reiskosten en BTW. Ik maak een urencalculatie voor de offerte, maar ik factureer op basis van nacalculatie.